Main content

Alert message

วันที่ 15 มีนาคม 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีของกองทัพเรือ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในการมอบเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี และมอบประกาศนียบัตรร่วมกับนายกสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 2 หอประชุมกองทัพเรือ