Main content

Alert message

วันที่ 16 มีนาคม 2565 พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานงานวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2565 ครบรอบ 62 ปี โดยมี คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย อุปนายกฯ พร้อมคณะกรรมการ สมาคมแม่บ้านฯ เข้าร่วมพิธีสงฆ์ ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย