Main content

Alert message

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นำสิ่งของอุปโภค บริโภค เติม"ตู้ปันสุข” ในกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกำลังพลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID – 19) ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบเงินให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยแพทย์และพยาบาลกองทัพบก เพื่อสนับสนุนการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ณ ห้องติณสูลานนท์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ ถนนราชวิถี

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบทุนทรัพย์ เครื่องอุปโภค-บริโภค รวมทั้งอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการป้องกันในช่วงการระบาดไวรัสโควิด-19 ให้กับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน

วันที่23 เมษายน 2563

 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับคณะแม่บ้านสมาคมฯ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เช่น กล่องอะคริลิคใส สำหรับแพทย์และพยาบาลใช้ในการตรวจผู้ป่วย จำนวน 10 กล่อง และหน้ากากFace Shield ทำจากพลาสติกPCชนิดหนา ให้กับ รพ.พระมงกุฎเกล้า

วันที่ 23 เมษายน 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบผู้แทน ถวายปัจจัย หน้ากากผ้า หน้ากากFace Shield แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ผ้าฝ้ายมัสลินสำหรับวัดไว้ทำหน้ากากผ้าแจกจ่ายผู้ที่มีความจำเป็น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในช่วงวิกฤติการระบาดไวรัสโควิด-19 ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

วันที่ 22 เมษายน 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบกล่องอะคริลิคใส เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในการทำหัตถการทางการแพทย์ จำนวน 20 กล่อง โดยได้รับการสนับสนุนจาก

-คุณเกียรติศักดิ์ จิระจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon)
-คุณชาญชัย-คุณประภาพรรณ ตั้งธรรมพูนผล บริษัท เอส.พี.เมทัล พาร์ท จำกัด
-คุณอภิชา อริยอมรชัย ผู้บริหาร APA Engineering and Development Co., Ltd.

วันที่ 20 เม.ย.63
 สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ ครู-ผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลชุมแพ ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ชุด PVC ,ชุด PPE ,หน้ากาก KN95 ให้กับโรงพยาบาลชุมแพ โรงพยาบาลภูผาม่าน โรงพยาบาลสีชมพู จ.ขอนแก่น และโรงพยาบาลคอนสาร จ.ชัยภูมิ