Main content

Alert message

วันที่ 26 มกราคม 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรม "วันทหารผ่านศึก” ประจำปี 2565 โดยมีดอกป๊อปปี้เป็นสัญลักษณ์ เพื่อนำรายได้สมทบมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก

วันที่ 25 มกราคม 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศล

วันที่ 24 มกราคม 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมสาธารณกุศล มอบเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียนการสอน

วันที่ 5 ธันวาคม 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบให้ คุณนลิน ภัสสรโยธิน ประธานชมรมแม่บ้านสื่อสารทหาร พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบให้ คุณธิดาจิต ต่ายทอง อุปนายกสมาคมฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ เยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าสมาคมแม่บ้านตำรวจ “ร้านปันรักษ์”

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านฯ ให้การต้อนรับ คณะภริยาผู้ช่วยทูตทหาร ต่างประเทศ/กรุงเทพฯ ซึ่งเดินทางเข้าเยี่ยมคำนับและแนะนำตัว