Main content

Alert message

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 คุณโสภิดา นุชเกษม อุปนายก พร้อมด้วยแม่บ้าน สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ท้องสนามหลวง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรส ร่วมแสดงความยินดี และร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรอง ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต