Main content

Alert message

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีคณะอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธีฯ ณ วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางไปประกอบอาหารปรุงสุก และแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนพื้นที่วัดสนามไชย ตำบลสนามไชย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์จักรี หรือวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต

วันที่ 18 ตุลาคม 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมทั้งผู้สนับสนุนภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซี.พี.ฟู้ดสโตร์ จำกัด ร่วมเดินทางไปมอบถุงยังชีพ ประกอบอาหาร และมอบอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนในชุมชนพื้นที่บ้านเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภาชาดไทย

วันที่ 7 ตุลาคม 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้าน
กองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางไปมอบถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกให้กับประชาชน ในพื้นที่บ้านหัก หมู่ 7 ตำบลบางหัก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นผู้แทนมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค อุปกรณ์การเรียน ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ถุงเท้านักเรียน หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง อำเภอร่อนพิบูลย์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช