Main content

Alert message

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 1000 นางบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ทูลเกล้าฯ ถวายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 3,000 ชุด แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยมี พลตรีวุฒิไชย อิศระ ผู้แทนกรมแพทย์ทหารบก เป็นผู้รับมอบ ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท ให้แก่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยมี พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบ และสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยยังได้มอบชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 500 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 64 เวลา 0930 น. พลโท วัฒนะ พลจันทร์ ผบ. ศรภ. และคุณเมธัญญ์สิณี พลจันทร์ ประธานชมรมแม่บ้าน ศรภ. พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้าน ศรภ. ได้เดินทางไปมอบของบริโภคประกอบด้วย ไข่ไก่ ข้าวสาร จากสมาคมแม่บ้าน บก. ทท. และผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ จากโครงการ AFSC Farm 2 Family กุ้งขาวแวนนาไม ผักสลัด และน้ำมันพืช สู่โรงครัวพระราชทาน โดยมี รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรุณาให้เกียรติต้อนรับ ณ อาคาร 611 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการที่ ศบค. กำหนด

8 ก.ค.64 เวลา 0930​
พล.ท.วัฒนะ พลจันทร์ ผบ.ศรภ. และ คุณเมธัญญ์สิณี พลจันทร์ ประธานชมรมแม่บ้าน ศรภ.พร้อม คณะผู้บังคับบัญชามอบทุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ จำนวน​419ทุน​ สังกัด ศรภ. ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมอินทุภูติ ศรภ.

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ พลเอกพงศ์พิพัฒน์ ชมะนันทน์ และคุณกรองกาญจน์ ชมะนันทน์ ส่งมอบเงินบำรุงขวัญ รถเข็นนั่งแบบพับได้ ยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ป่วยทุพพลภาพของครอบครัวกำลังพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ณ อาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ลาดปลาเค้า เขตบางเขน พื้นที่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เขตจตุจักร และพื้นที่บางซ่อน เขตบางซื่อ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งมอบความห่วงใย ให้กำลังใจ และอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยทุพพลภาพ รวมถึงช่วยส่งเสริมผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

วันที่ 30 มิถุนายน 2564
สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ส่งมอบเงินบำรุงขวัญ ยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ป่วยทุพพลภาพของครอบครัวกำลังพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ณ บ้านพักส่วนตัวในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่อาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย เขตลาดกระบัง ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งมอบความห่วงใย ให้กำลังใจ และอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยทุพพลภาพ รวมถึงช่วยส่งเสริมผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

วันที่ 29 มิถุนายน 2564
สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 500 ชุด แอลกอฮอล์เจล และยางยืดเพื่อการออกกำลังกาย ให้แก่โรงพยาบาลบุษราคัม เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี