Main content

Alert message

วันที่ 28 มิถุนายน 2564
สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ พลเอกพงศ์พิพัฒน์ ชมะนันทน์ และคุณกรองกาญจน์ ชมะนันทน์ ส่งมอบเงินบำรุงขวัญ รถเข็นนั่งถ่าย รถเข็นนั่งแบบพับได้ ยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ป่วยทุพพลภาพของครอบครัวกำลังพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ในพื้นที่อาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งมอบความห่วงใย ให้กำลังใจ และอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยทุพพลภาพ รวมถึงช่วยส่งเสริมผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

วันที่ 23 มิถุนายน 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการประดับเครื่องหมายความสามารถฯ และมอบประกาศนียบัตร ร่วมกับนายกสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของหน่วยสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมอบสิ่งของอุปโภค - บริโภค อุปกรณ์การเรียน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย อำเภอไทรโยค โดยสิ่งของที่มอบได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยงานภาคเอกชนกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการมอบความห่วงใยให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล และมอบขวัญกำลังใจให้แก่ คณะครู ข้าราชการตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ ที่อุทิศตน เสียสละ และสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนไทย

วันที่ 17 มิถุนายน 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของหน่วยสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมอบสิ่งของอุปโภค - บริโภค อุปกรณ์การเรียน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ อำเภอสังขละบุรี โดยสิ่งของที่มอบได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยงานภาคเอกชน
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการมอบความห่วงใยให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล และมอบขวัญกำลังใจให้แก่ คณะครู ข้าราชการตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ ที่อุทิศตน เสียสละ และสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนไทย

วันที่ 8 มิถุนายน 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะสมาคมแม่บ้านฯ มอบชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในการทำหัตถการทางการแพทย์จำนวน 1,000 ชุด ให้กับโรงพยาบาลสนามบางขุนเทียน เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
 

วันที่ 7 มิถุนายน 2564
พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบเงินบริจาค สิ่งของอุปโภคบริโภค และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 10,008 ขวดจากคุณประจักษ์ ตั้งคารวะคุณ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดร.วรรณศิริ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเคเอส เคมิคอล จำกัดและคณะ เพื่อสนับสนุนสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 กองบัญชาการกองทัพไทยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการจัดกิจกรรม และคุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านฯ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมา โดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายเครื่องสักการะและถวายพระพรชัยมงคล รวมถึงพิธีไถ่ชีวิตโค ปล่อยนก ปล่อยปลา และกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ กองบัญชาการกองทัพไทยแจ้งวัฒนะ