Main content

Alert message

วันที่ 21 เมษายน 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยนำคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยและเจ้าหน้าที่สมาคมแม่บ้านฯ ร่วมบรรจุ
"ถังห่วงใยสู้ภัยไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)" ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อเตรียมแจกจ่ายกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย และประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความประสงค์ต้องการใช้สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นตามนโยบายกองบัญชาการกองทัพไทย ห่วงใยประชาชน ร่วมมือกันปฏิบัติและทำตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ความร่วมใจของคนไทยจะพาเราผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

วันที่ 23 มีนาคม 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ได้ส่งมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อช่วยเหลือดูแลด้านที่พักอาศัยและสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวข้าราชการชั้นผู้น้อย ณ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีจิตกุศล
 

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔
พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานงานวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านฯ และกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมงานวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ณ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
 

วันที่ 10 มี.ค.64 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบเงินและสิ่งของเป็นผ้าอ้อม เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งอุดหนุนงานฝีมือของเด็กๆบ้านเฟื่องฟ้า เพื่อช่วยเหลือเด็กอ่อนพิการทางสมองและสติปัญญา ในเขตปากเกร็ด
โดยได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และภาคเอกชน
 

วันที่ 5 มี.ค. 64
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการส่งมอบรถจักรยานยนต์
ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียงหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โดยรถจักรยานยนต์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก คุณเอกภัทร พรประภา และครอบครัว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลในการเดินทางไปช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ยากลำบาก

วันที่ 3 มีนาคม 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ให้การต้อนรับ พ.อ.หญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมคณะ เข้าพบแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของหน่วย สนภ.2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.อุดรธานี