Main content

Alert message

วันที่ 24 มกราคม 2564 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการ กองทัพไทย จัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศล มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ชุดเครื่องนุ่งห่มกันหนาว และยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่ ทหาร ณ ฐานฯ วัดฟ้าเวียงอินทร์ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
 

ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2564 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของหน่วย สนภ.3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.เชียงใหม่

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

คุณบุษกร  ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย
ทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ วังศุโขทัย
 

เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2564 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564 คณะสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ โดยมีนายกสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ และคณะสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ ให้การต้อนรับ ณ พื้นที่ สมาคมแม่บ้านเหล่าทัพต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล

วันที่ 22 ธันวาคม 2563

คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 

วันที่ 19 ธันวาคม 2563

สภากาชาดไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 ณ​ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย