Main content

Alert message

วันที่ 15 มีนาคม 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีของกองทัพเรือ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในการมอบเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี และมอบประกาศนียบัตรร่วมกับนายกสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 2 หอประชุมกองทัพเรือ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการ 17 รามอินทรา รวมถึงเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ ชมรมแม่บ้านศูนย์รักษาความปลอดภัย ณ ร้านค้าสวัสดิการ 17 รามอินทราซอยลาดปลาเค้า 68 บางเขน กรุงเทพฯ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคณะ ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น หน้ากากอนามัย ผ้าห่ม ถุงเท้านักเรียน ข้าวสาร แครกเกอร์ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำปลา น้ำมันพืช หมวกไหมพรม ให้กับ พ.อ. กฤศ ศิริพงษ์ ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย รวมถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ ส่งมอบสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ อาทิ ยาสามัญประจำบ้านข้าวสาร ขนมเวเฟอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ อาหารเสริม ผ้าห่ม สเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า รวมทั้งเงินสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท ให้กับนายพีรพล สอนไข่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยเหลือ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ มอบเงินให้กับ พล.อ. สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งมอบความห่วงใยและบำรุงขวัญกำลังใจแก่ทหารผ่านศึกที่ยังรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก

วันที่ 28 มกราคม 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ เข้าพบคุณหญิง แสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 26 มกราคม 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านกองทัพอากาศ ครบรอบปีที่ 37 และพบปะประสานสัมพันธ์กับสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ