Main content

Alert message

 

 

43148723 158187645118323 1379491208543338496 n

เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มีรูปลักษณ์ประกอบด้วย ตราประจำกองบัญชาการกองทัพไทย และมีแถบจารึก คำว่า
" สมาคมแม่บ้าน บก.กองทัพไทย " อยู่ภายใต้ตราประจำกองบัญชาการกองทัพไทย