Main content

Alert message

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ วังศุโขทัย
 

เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2564

คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564 คณะสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ โดยมีนายกสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ และคณะสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ ให้การต้อนรับ ณ พื้นที่ สมาคมแม่บ้านเหล่าทัพต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
 

วันที่ 22 ธันวาคม 2563

คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 

วันที่ 19 ธันวาคม 2563

สภากาชาดไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 ณ​ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 
 

กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

จัดกิจกรรม  MAC-T Ladies คณะภริยาผู้ช่วยทูตทหาร ต่างประเทศ/กรุงเทพฯ เดินทางไปหารือข้อราชการและดูงาน ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านฯให้การต้อนรับ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและมิตรประเทศ ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
 

เมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2563

 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้มีอุปการคุณเข้าเฝ้าฯโดยคุณนาลิวัล เครือวชิฌยาจารย์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563” 25 ปี แห่งการ แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

คุณดลยา เทียนทอง ผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วังศุโขทัย