Main content

Alert message

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบหมายให้ คุณธิดาจิต ต่ายทอง อุปนายกฯ เป็นผู้แทน ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและการวางพานพุ่ม พร้อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 กองบัญชาการกองทัพไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการจัดกิจกรรม และคุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมคู่สมรส และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำผู้บัญชาการเหล่าทัพ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคู่สมรส และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมคู่สมรส ของกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) สนามเป้า กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 มีนาคม 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย อุปนายกฯ พร้อมคณะ มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เวชภัณฑ์ป้องกัน และถุงยังชีพให้กับชุมชนในพื้นที่เขตหลักสี่และเขตดอนเมือง

วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2565 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และภริยา ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 19 (The 19th ASEAN Chiefs of Defence Forces Meeting (ACDFM-19)

วันที่ 16 มีนาคม 2565 พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานงานวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2565 ครบรอบ 62 ปี โดยมี คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย อุปนายกฯ พร้อมคณะกรรมการ สมาคมแม่บ้านฯ เข้าร่วมพิธีสงฆ์ ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย