Main content

Alert message

วันที่ 2 มิถุนายน 2563

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 

วันที่ 2 มิถุนายน 2563
คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นำสิ่งของอุปโภค บริโภค เติม"ตู้ปันสุข” ในกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกำลังพลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID – 19) ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นำสิ่งของอุปโภค บริโภค เติม"ตู้ปันสุข” ในกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกำลังพลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID – 19) ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบเงินให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยแพทย์และพยาบาลกองทัพบก เพื่อสนับสนุนการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ณ ห้องติณสูลานนท์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ ถนนราชวิถี

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบทุนทรัพย์ เครื่องอุปโภค-บริโภค รวมทั้งอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการป้องกันในช่วงการระบาดไวรัสโควิด-19 ให้กับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน

วันที่23 เมษายน 2563

 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับคณะแม่บ้านสมาคมฯ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เช่น กล่องอะคริลิคใส สำหรับแพทย์และพยาบาลใช้ในการตรวจผู้ป่วย จำนวน 10 กล่อง และหน้ากากFace Shield ทำจากพลาสติกPCชนิดหนา ให้กับ รพ.พระมงกุฎเกล้า

วันที่ 23 เมษายน 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบผู้แทน ถวายปัจจัย หน้ากากผ้า หน้ากากFace Shield แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ผ้าฝ้ายมัสลินสำหรับวัดไว้ทำหน้ากากผ้าแจกจ่ายผู้ที่มีความจำเป็น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในช่วงวิกฤติการระบาดไวรัสโควิด-19 ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี