Main content

Alert message

วันที่ 10 มี.ค.64 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบเงินและสิ่งของเป็นผ้าอ้อม เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งอุดหนุนงานฝีมือของเด็กๆบ้านเฟื่องฟ้า เพื่อช่วยเหลือเด็กอ่อนพิการทางสมองและสติปัญญา ในเขตปากเกร็ด
โดยได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และภาคเอกชน
 

วันที่ 5 มี.ค. 64
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการส่งมอบรถจักรยานยนต์
ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียงหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โดยรถจักรยานยนต์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก คุณเอกภัทร พรประภา และครอบครัว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลในการเดินทางไปช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ยากลำบาก

วันที่ 3 มีนาคม 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ให้การต้อนรับ พ.อ.หญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมคณะ เข้าพบแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของหน่วย สนภ.2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.อุดรธานี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

วันที่13 กุมภาพันธ์ 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 2 บุญใหญ่ ณ อาคาร 100 พระชันษา วัดบวรนิเวศวิหารเพื่อนำไปสร้าง หุ้มทองคำพุ่มข้าวบิณฑ์ยอดเจดีย์ ณ วัดรัตนวนาราม อ.บ่อไร่ จ.ตราด และสร้างเสมายอดมงกุฎหุ้มทองคำ จำนวน 8 องค์ ณ วัดวชิรธรรมาราม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เมตตาเป็นองค์อุปถัมภ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 

 คุณบุษกร  ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เยี่ยมชมกิจการของชมรมแม่บ้านหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมีคุณอลิสา สิริภูบาล ประธานชมรมแม่บ้านและสมาชิกชมรมแม่บ้านหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ