Main content

Alert message

วันที่ 20 มีนาคม 2563

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
และคุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ได้มอบหมายให้โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะแม่บ้านฯ นำเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 2,000 ขวด และหน้ากากผ้า จำนวน 1,500 ชิ้น แจกให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้

วันที่ 20 มีนาคม 2563

 คุณจิราพรรณ  เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบแอลกอฮอล์ 95% จำนวน 54 ลิตร สำหรับนำไปผลิตเจลล้างมือ รวมทั้งขวดบรรจุแบบหัวปั๊มและหัวฉีดสเปย์  จำนวน 1,008 ขวด

วันที่ 20 มีนาคม 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมบรรจุ"เจลล้างมือ" ใส่ขวด และยังคงผลิตหน้ากากผ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมแจกจ่ายกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย และประชาชนผู้ที่มีความต้องการใช้หน้ากากและเจลล้างมือ

วันที่ 18 มีนาคม 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบ เจลล้างมือ จาก คุณศิริวรรณ ปฐมเอม ภริยาผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ พร้อมคณะ สำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยและผู้ที่มีความจำเป็น ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

วันที่ 18 มีนาคม 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบหน้ากากผ้า และเจลล้างมือ ให้กับสำนักเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อดำเนินการแจกจ่ายให้กับกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยและผู้ที่มีความจำเป็นต่อไป ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ

วันที่ 18 มีนาคม 2563
 คุณสุมิตรา นุชบุษบา เลขานุการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบเจลล้างมือจำนวน 10 ถัง พล.ต.ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์ ผบ.รร.ช่างฝีมือทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยและผู้ที่มีความจำเป็น ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ

วันที่ 18 มีนาคม 2563
 คุณสุมิตรา นุชบุษบา เลขานุการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบหน้ากากผ้าให้กับ องค์การทหารผ่านศึก จำนวน 200 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากร และประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้หน้ากากผ้า ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ