Main content

Alert message

วันที่ 18 ตุลาคม 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมทั้งผู้สนับสนุนภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซี.พี.ฟู้ดสโตร์ จำกัด ร่วมเดินทางไปมอบถุงยังชีพ ประกอบอาหาร และมอบอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนในชุมชนพื้นที่บ้านเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภาชาดไทย

วันที่ 7 ตุลาคม 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้าน
กองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางไปมอบถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกให้กับประชาชน ในพื้นที่บ้านหัก หมู่ 7 ตำบลบางหัก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นผู้แทนมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค อุปกรณ์การเรียน ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ถุงเท้านักเรียน หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง อำเภอร่อนพิบูลย์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 1000 นางบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ทูลเกล้าฯ ถวายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 3,000 ชุด แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยมี พลตรีวุฒิไชย อิศระ ผู้แทนกรมแพทย์ทหารบก เป็นผู้รับมอบ ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท ให้แก่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยมี พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบ และสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยยังได้มอบชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 500 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 64 เวลา 0930 น. พลโท วัฒนะ พลจันทร์ ผบ. ศรภ. และคุณเมธัญญ์สิณี พลจันทร์ ประธานชมรมแม่บ้าน ศรภ. พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้าน ศรภ. ได้เดินทางไปมอบของบริโภคประกอบด้วย ไข่ไก่ ข้าวสาร จากสมาคมแม่บ้าน บก. ทท. และผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ จากโครงการ AFSC Farm 2 Family กุ้งขาวแวนนาไม ผักสลัด และน้ำมันพืช สู่โรงครัวพระราชทาน โดยมี รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรุณาให้เกียรติต้อนรับ ณ อาคาร 611 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการที่ ศบค. กำหนด