Main content

Alert message

วันที่ 17 มิถุนายน 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของหน่วยสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมอบสิ่งของอุปโภค - บริโภค อุปกรณ์การเรียน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ อำเภอสังขละบุรี โดยสิ่งของที่มอบได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยงานภาคเอกชน
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการมอบความห่วงใยให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล และมอบขวัญกำลังใจให้แก่ คณะครู ข้าราชการตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ ที่อุทิศตน เสียสละ และสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนไทย

วันที่ 8 มิถุนายน 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะสมาคมแม่บ้านฯ มอบชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในการทำหัตถการทางการแพทย์จำนวน 1,000 ชุด ให้กับโรงพยาบาลสนามบางขุนเทียน เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
 

วันที่ 7 มิถุนายน 2564
พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบเงินบริจาค สิ่งของอุปโภคบริโภค และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 10,008 ขวดจากคุณประจักษ์ ตั้งคารวะคุณ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดร.วรรณศิริ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเคเอส เคมิคอล จำกัดและคณะ เพื่อสนับสนุนสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 กองบัญชาการกองทัพไทยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการจัดกิจกรรม และคุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านฯ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมา โดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายเครื่องสักการะและถวายพระพรชัยมงคล รวมถึงพิธีไถ่ชีวิตโค ปล่อยนก ปล่อยปลา และกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ กองบัญชาการกองทัพไทยแจ้งวัฒนะ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นำคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และเจ้าหน้าที่สมาคมแม่บ้านฯ ร่วมบรรจุกล่องยาและเวชภัณฑ์ประจำบ้าน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน นำไปมอบให้กับ วินมอเตอร์ไซด์รับจ้างการสื่อสารแจ้งวัฒนะ ซอย7 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยนำคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร และเจ้าหน้าที่สมาคมแม่บ้านฯ ร่วมบรรจุกล่องยาและเวชภัณฑ์ประจำบ้าน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย