Main content

Alert message

8 ก.ค.64 เวลา 0930​
พล.ท.วัฒนะ พลจันทร์ ผบ.ศรภ. และ คุณเมธัญญ์สิณี พลจันทร์ ประธานชมรมแม่บ้าน ศรภ.พร้อม คณะผู้บังคับบัญชามอบทุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ จำนวน​419ทุน​ สังกัด ศรภ. ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมอินทุภูติ ศรภ.

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ พลเอกพงศ์พิพัฒน์ ชมะนันทน์ และคุณกรองกาญจน์ ชมะนันทน์ ส่งมอบเงินบำรุงขวัญ รถเข็นนั่งแบบพับได้ ยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ป่วยทุพพลภาพของครอบครัวกำลังพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ณ อาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ลาดปลาเค้า เขตบางเขน พื้นที่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เขตจตุจักร และพื้นที่บางซ่อน เขตบางซื่อ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งมอบความห่วงใย ให้กำลังใจ และอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยทุพพลภาพ รวมถึงช่วยส่งเสริมผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

วันที่ 30 มิถุนายน 2564
สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ส่งมอบเงินบำรุงขวัญ ยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ป่วยทุพพลภาพของครอบครัวกำลังพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ณ บ้านพักส่วนตัวในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่อาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย เขตลาดกระบัง ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งมอบความห่วงใย ให้กำลังใจ และอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยทุพพลภาพ รวมถึงช่วยส่งเสริมผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

วันที่ 29 มิถุนายน 2564
สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 500 ชุด แอลกอฮอล์เจล และยางยืดเพื่อการออกกำลังกาย ให้แก่โรงพยาบาลบุษราคัม เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 28 มิถุนายน 2564
สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ พลเอกพงศ์พิพัฒน์ ชมะนันทน์ และคุณกรองกาญจน์ ชมะนันทน์ ส่งมอบเงินบำรุงขวัญ รถเข็นนั่งถ่าย รถเข็นนั่งแบบพับได้ ยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ป่วยทุพพลภาพของครอบครัวกำลังพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ในพื้นที่อาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งมอบความห่วงใย ให้กำลังใจ และอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยทุพพลภาพ รวมถึงช่วยส่งเสริมผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

วันที่ 23 มิถุนายน 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการประดับเครื่องหมายความสามารถฯ และมอบประกาศนียบัตร ร่วมกับนายกสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของหน่วยสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมอบสิ่งของอุปโภค - บริโภค อุปกรณ์การเรียน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย อำเภอไทรโยค โดยสิ่งของที่มอบได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยงานภาคเอกชนกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการมอบความห่วงใยให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล และมอบขวัญกำลังใจให้แก่ คณะครู ข้าราชการตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ ที่อุทิศตน เสียสละ และสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนไทย