Main content

Alert message

วันที่ 8 เมษายน 2563
คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบกล่องอะคริลิคใส เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในการทำหัตถการทางการแพทย์ ขนาดใหญ่จำนวน 2 ชุด ขนาดมาตรฐานจำนวน 6 ชุด หน้ากากผ้าจำนวน 1,080 ชิ้น

คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ได้ประสานการปฏิบัติร่วมกับกลุ่มจิตอาสาเพื่อส่งต่อความห่วงใยไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคใต้ โดยทำการจัดส่งกล่องอะคริลิกกันเชื้อฯV: Clear Box by anes Chula" จากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่จำนวน 30 กล่องได้แก่

วันที่ 1 เมษายน 2563
 คุณสุมิตรา นุชบุษบา เลขานุการสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นผู้แทนรับมอบผ้าฝ้ายมัสลิน จำนวน 10,000 หลา จากบริษัท พี.พี.เท็กซ์ไทล์ พิมพ์ย้อม จำกัด เพื่อนำไปผลิตหน้ากากผ้าสำหรับแจกจ่ายให้กับกำลังพล กองบัญชาการกองทัพไทย และผู้ที่มีความจำเป็น ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ

วันที่ 31 มีนาคม 2563
 คุณจิราพรรณ เบญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า และ Face Shield ให้กับสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย สำหรับนำไปให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการป้องกันตนเอง เพื่อให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ

วันที่ 27 มีนาคม 2563

 สมาคมแม่บ้านบก.ทท. ได้ประสานกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 จ.ยะลา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการนำอาหารแห้ง อาหารแช่แข็งฮาลาล ขนม น้ำดื่ม ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ ไปช่วยเหลือโรงพยาบาลบันนังสตา จ.ยะลา

ป้องกันโควิด​19​

พล.ต.ภาณุพงศ์​  สุวัณณุสส์ ผบ.รร.ช่างฝีมือทหาร​.สปท.เป็นผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทยนำหน้ากากผ้าจำนวน 200 ผืนมอบให้ผู้สื่อข่าวสายทหาร​โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

วันที่ 25 มีนาคม 2563

 คุณสุมิตรา นุชบุษบา เลขานุการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบแอลกอฮอล์ 99% สำหรับทำสเปรย์แอลกอฮอล์ 70% จำนวน 320 ลิตร จากพล.ต.ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์ ผบ.รร.ช่างฝีมือทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย