Main content

Alert message

วันที่ 20 เมษายน 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ ถวายปัจจัย หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ น้ำยาทำความสะอาดผ้ามัสลินสำหรับวัดไว้ทำหน้ากากผ้าแจกจ่ายผู้ที่มีความจำเป็น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในช่วงวิกฤติการระบาดไวรัสโควิด-19 ณ วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี

วันที่ 15 เมษายน 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย  รับมอบ
- หน้ากาก KN95 400 ชิ้น
- หน้ากาก Surgical mask 2,000 ชิ้น
- หน้ากาก อนามัย 200 ชิ้น
- แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 99.5% จำนวน 400 ลิตร
- น้ำดื่ม50 แพ๊ค และพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน All Coco 1 ลัง
จากบริษัท ดีไลท์ พลัส จำกัด เพื่อนำไปแจกจ่ายผู้ที่มีความจำเป็นจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ

วันที่ 15 เมษายน 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบสิ่งของอาหารแห้ง ไข่ไก่ นม รวมทั้งสิ่งของบริโภคอื่นๆ ให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

วันที่ 14 เมษายน 2563

 สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับการสนับสนุนจาก พล.ต. พงศ์พิพัฒน์ - คุณกรองกาญจน์ ชมะนันทน์ มอบอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการฝ่าวิกฤติภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในคร้ังนี้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 10 เมษายน 2563

 คุณจิราพรรณ  เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบ แอลกอฮอล์เจล 70%  และหน้ากากFace Shield ให้ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT 

วันที่ 10 เมษายน 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต "แม่บ้านทัพไทยจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นโลหิตสำรองสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

วันที่ 8 เมษายน 2563

 คุณจิราพรรณ  เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบกล่องอะคริลิคใส เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในการทำหัตถการทางการแพทย์ ขนาดใหญ่จำนวน 2 ชุด และแอลกอฮอร์ 70%  ให้กับสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย